15/6/10

Conservatorios de Música e lectura

Cando se fala de bibliotecas nos centros de ensinanzas artísticas coma os conservatorios, ás veces cáese nun preconcepto limitado e antigo: ese lugar no que se gardan as partituras e (nun nivel avanzado), onde se poden facer audicións de materiais grabados. Pero hai bibliotecas de conservatorios de música en Galicia que están dándolle a volta a isto, e demostrando que poden ser outra cousa, que poden ser bibliotecas escolares especializadas, adaptando o modelo xeral de centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, ao seu contexto e resultaren útiles e eficaces. Velaquí dous exemplos ben elocuentes:
  • A biblioteca do CMUS de Lugo, con múltiples actividades destinadas a apoiar o tratamento dos contidos das diversas ensinanzas que se dan no centro, e tamén, a fomentar a lectura. Unha biblioteca que se autodefine como "lugar de aprendizaxe permanente, de información, opinión, entretemento e lecer. Un espazo de encontro de toda a comunidade educativa."
  • A biblioteca do CMUS de Vigo, que alberga un club de lectura: EN CLAVE DE LETRAS, que define así a súa finalidade: "O club pretende promover e incentivar a lectura en xeral facendo que cada membro do grupo exprese a súa opinión nun ambiente de respecto e liberdade"

14/6/10

Hora de ler

Hora de ler é o lema do programa para o fomento da lectura en centros de ensino que a Consellería de Educación botara a andar a comezos de 2006, e que dá nome a este blogue. Pero é tamén o lema escollido por moitos centros de ensino de Galicia para referirse a ese tempo dedicado á lectura en aulas, que se vai extendendo por centros de infantil e primaria, pero tamén en institutos, onde o profesorado pon a imaxinación a andar para facer fronte a dificultades organizativas e outras resistencias. Velaquí dúas iniciativas que exemplifican o moito traballo que a prol da lectura se está a facer nos centros de ensino, nesta "hora de ler":

10/6/10

As bibliotecas escolares recomendan....

Vai achegándose a fin do curso e as Bibliotecas Escolares comezan a publicar as súas recomendacións de lectura para o verán. Pódese ver nelas moita novidade pero tamén algúns textos espléndidos (deses que fan lectores), recuperados con acerto. Desde a Asesoría de bibliotecas escolares iránse subindo todas as guías, segundo nos vaian chegando, nesta entrada.