23/9/14

Convocatoria en apoio dos clubs de lectura para o curso 2014/2015

Desde o 15 de setembro de 2014 está aberto o prazo de presentación de solicitudes de asignacións específicas para o funcionamento de clubs de lectura nos centros de ensino público de Galicia, de titularidade da consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que matriculan alumnado de ensino secundario, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial (escolas de idiomas, ensinanzas artísticas, conservatorios de música ou ensinanzas de persoas adultas). Cada centro debe presentar unha única solicitude aínda que o club de lectura integre a varios grupos de lectura, incluídos os grupos de lectura de adultos ou mixtos. O prazo remata o 10 de outubro. 
Esta iniciativa encádrase no programa Hora de ler para o fomento da lectura nos centros de ensino.