29/1/09

Vén de facerse público este importante documento para todos os profesionais do ámbito da cultura e da educación: La lectura en España. Informe 2008, co subtítulo Leer para aprender. Coordina José Antonio Millán e edita a Federación de Gremios de Editores de España e a Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Velaí unha publicación para avanzar na áutoformación, reflexionar sobre as novas lecturas e coñecer estatísticas que nos sitúan e nos achegan argumentos para unha actualización necesaria das nosas prácticas diarias en tanto que mediadores de lectura. Benvida!!
Pódese
descargar en formato pdf. Os editores dispuxeron tamén dun espazo para intercambio de opinións e comentarios.

No hay comentarios: