27/4/09

Barómetro de hábitos de lectura - 1º trimestre 2009

A Federación de Gremios de Editores de España vén de publicar o Barómetro de Hábitos de Lectura y compra de Libros, correspondente ao primeiro trimestre deste ano 2009. Cómpre facer unha lectura detida deste documento, se se quere avanzar na mediación cos lectores e lectoras máis novos. Se ben é certo que se confirma o dato referido aos lectores entre 10 e 13 anos, tramo no que o 91,2% se consideran lectores (e dos que o 81% afirma ler libros diaria ou semanalmente), resulta moi inquietante revisar o listado de libros máis lidos. Acaso habería que incidir na calidade dos textos que se poñen a disposición destes lectores, pois trimestre tras trimestre a lectura destes listados resulta descorazonadora... tantos esforzos para esto???!!!! Non se pode dicir que o profesorado non propicie a lectura: o 96,8% dos nenos e nenas desta idade afirma que len porque os seus profesores os animan a ler.
Calquera mediador en temas de lectura debera coñecer ben este documento.... dá pistas para seguir traballando e presenta interrogantes de interese para quen queira velos, entre eles ese 0,4% de lectores en galego.

No hay comentarios: