15/12/09

PREMIO LAZARILLO PARA A LITERATURA GALEGAMarcos S. Calveiro acaba de recibir o premio Lazarillo de literatura infantil por O sombreiro de malvas que se publicará proximamente en galego e en castelán.
Este galardón que é o máis antigo na literatura española para a infancia e que acostuma nomearse como o Cervantes dos libros destinados aos pequenos, é convocado pola
OEPLI (Organización Española para el Libro Infantil), e ven amosar o bo estado da nosa literatura que aínda o pasado ano conseguiu o Nacional co libro O único que queda é o amor de Agustín Fernández Paz. Unha literatura, a nosa, “normalizada” e que normaliza a cultura do país.
Antes que Calveiro recibiron este premio
An Alfaya no 2005, Xosé Antonio Neira Cruz no 2004, Ana Mª Fernández no 2001, Gloria Sánchez no 2000, Marilar Aleixandre no 1999, Agustín Fernández Paz en 1990, e tanto Concha Blanco como Antón Cortizas contan con accésits. Debemos ter en conta que se trata dun premio ao que se accede desde os idiomas propios de cada unha das comunidades lingüísticas.
O escritor galego é autor de libros para adultos como Festina lente e das obras de literatura infantil e xuvenil como a marabillosa Rinocerontes e quimeras; Sari, soñador de mares; dos premios Barco de Vapor con O canto dos peixes ou o Ala Delta por O carteiro de Bagdad.


Unha visita ao seu blogue sempre é unha boa opción, igual que lembrar o que acerca dos seus libros se contaba en Rede lectura.